"Mangkang Menua,Mangkang Dunya,Ngetan Ke Bansa!!"

July 31, 2012

Siapa itu Pembangkang, Kerajaan dan Rakyat?

Filed under: 13th General Election — Pengayau @ 3:30 pm
Tags:

Siapa itu Pembangkang, Kerajaan dan Rakyat?

 

Blog at WordPress.com.